Ansvar:

Kommunalsjef for oppvekst har det overordnede ansvar i saker som ligger innen fagområdet, og har det utøvende ansvaret for å følge opp politiske vedtak innenfor den myndigheten som er lagt til stillingen. 

Kommunalsjef for oppvekst har det utøvende ansvaret for:

  • Barnevernet
  • Skole og SFO
  • PP-tjenesten
  • Kultur og fritid
  • Biblioteket
  • Kirkenes kompetanse- og flyktningenhet
  •  

Kommunalsjefen skal, sammen med rådmannen, ha ansvar for kommunens daglige drift, sikre videreutvikling av organisasjonen, strategisk planlegging, og arbeide med overordnede mål og strategier.