Melding fra fylkesmannen i Finnmark. Vedtak om oppheving av det midlertidige motorferdselsforbudet i Gallok finner du her.