Møteplan for Dispensasjonsutvalget, sesongen 2015/2016.
 
 
Søknader i henhold til § 6, dvs. unntakstilfeller der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk av dispensasjonsutvalget.
Vedtak utsendes fortløpende etter møte i dispensasjonsutvalget.
 
Søknadsfrist 04.01.2016 - Møtedato 12.01.2016
Søknadsfrist 09.02.2016 - Møtedato 16.02.2016
Søknadsfrist   1.03.2016 - Møtedato 08.03.2016
Søknadsfrist 10.03.2016 - Møtedato 17.03.2016
Søknadsfrist 05.04.2016 - Møtedato 12.04.2016
Søknadsfrist 19.04.2016 - Møtedato 26.04.2016
Søknadsfrist 01.06.2016 - Møtedato 07.06.2016 (Barmarkskjøring)
Søknadsfrist 25.08.2016 - Møtedato 01.09.2016 (Landing med luftfartøy)
Søknadsfrist 27.09.2016 - Møtedato 04.10.2016
Søknadsfrist 01.11.2016 - Møtedato 08.11.2016
 
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist. Søknader innkommet etter søknadsfrist til aktuelt møte, overføres til neste møte.
 
Søknader i henhold til § 5 b for transport av / for varig funksjonshemmede / bevegelseshemmede behandles administrativt. Behandlingstid opptil 3 uker fra søknadsfristen.

Søknadsfrist 14.01. 2016
Søknadsfrist 11.02. 2016
Søknadsfrist 10.03. 2016
Søknadsfrist 07.04. 2016
 
Søknader må være kommunen i hende innen søknadsfrist. 2-3 ukers behandlingstid må påregnes
 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller på kommunens hjemmesider.