Avtalen inneholder bestemmelser om at partene vil bidra til å etablere og utvikle de bilaterale kontaktene innen handel, næring og økonomi, forskning, kultur og samfunn, maritim virksomhet, innen helsevern, idrett, utdanning, reiseliv og andre områder som partene blir enige om.

 

Intensjonsavtale med Murmansk 2017