Avtalen innebærer bl.a. utveksling innenfor landbruk, mat, handel, kultur og turisme.

Vennskapsavtale med Harbin