Om å være fritidskontakt / treningskompis

 • Fritidskontakt/ treningskompis er et tilbud som gis til personer som av ulike grunner trenger hjelp til en mer aktiv fritid eller å komme ut av en isolert tilværelse. Det kan være barn, unge, voksne eller eldre som har en funksjonshemming, en psykisk lidelse, høy alder eller andre sosiale problemer og dermed trenger bistand og- eller hjelp.
   
 • I utgangspunktet kreves det ingen spesiell utdannelse eller kompetanse for å bli fritidskontakt eller treningskompis, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for å jobbe med mennesker og respekt for andre. Det er en fordel om du som treningskompis har erfaring med trening og/ eller  fysisk aktivitet.
   
 • Oppdraget som fritidskontakt/ treningskompis baseres på den enkelte brukers behov, ønsker og forutsetningen
   
 • Hovedoppgaven din vil være å finne fram til ulike aktiviteter i samarbeid med brukeren, slik at dere sammen oppnår målet som er satt for oppdraget.


Kvalifikasjoner:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Det er en fordel om du har førerkort og disponerer bil, men det er ingen krav
 • Du må ha tid og ønske om å bidra positivt i fht mennesker som trenger det
 • Fritidskontakt/treningskompis er et oppdragsforhold, og du vil få veiledning på oppdraget.  Antall timer pr uke og form vil bli avtalt med den enkelte bruker. Det gis lønn og annen dekning etter avtale.
 • Det kreves politiattest for alle fritidskontakter/ treningskompiser i oppdrag, og alle må undertegne taushetserklæring
 • Søknadsskjema finner du på www.svk.no under skjema støttekontakt «søknad om å bli»

For mer informasjon ta kontakt!​

 • Kom innom postgården 2. etg til tildelingskontoret
 • Send oss en epost
 • Ring oss på 465 03 001