Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

170220_1024x678

Ungdommens kulturmønstring

7 videre til Alta

Rundt 100 publikummere hadde møtt fram til Ungdommens Kulturmønstring  på Samfundshuset sist lørdag.

Lydmann, lysmann, ungdommer fra ungdomsrådet, sikkerhets- og arrangøransvarlig gjorde sitt til at det ble en hyggelig kveld. Trykk på bildet for å lese mer.

 

2017-02-20
S›r-Varanger kommunev†pen CMYK150dpi

Pressemelding om regnskap for 2016

16,7 millioner i overskudd i 2016

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 16,7 mill.kroner. Netto driftsresultat er 13,7 mill.kroner, noe som utgjør 1,43 % av brutto driftsinntekter. Resultatet kommer som følge av høyere frie inntekter gjennom skatt og inntektsutjevning og lavere pensjonskostnad. Enhetenes budsjettdisiplin og fokus på å bremse kostnadsveksten er medvirkende til det positive resultatet. 

2017-02-17

Politisk møteplan 2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.02.17 ny politisk møteplan, med 1/3 reduksjon av formannskaps- og kommunestyremøter som ledd i økonomisk besparelse 2017. Det ble også vedtatt at møtene skal starte kl. 10:00, og at møteplanen skal evalueres av gruppelederne før arbeidet med neste års møteplan tar til.

2017-02-17
IMG_0672_1024x683

Besøk fra Petsjenga og Inari

Grensekryssende ungdomsråd

Under Kaos Spektakel møttes ungdomsrådene fra Sør-Varanger, Inari og Petsjenga i Kirkenes for å dele med hverandre hva de har oppnådd siden sist de møttes og hvilke satsningsområder de har for 2017. Trykk på bildet for å lese mer

2017-02-17

Utvalg for miljø og næring er avviklet

Kommunestyret vedtok i møte 15.02.17 å legge ned utvalg for miljø og næring, og overføre saksområdene til andre utvalg.

2017-02-17

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars 2017, med inntak fra august 2017

Søknad om barnehageplass

2017-02-16
Innskriving 2017

1.klassinger skal innskrives 6.-9.mars

Innskriving av elever til skolestart 2017

Innskriving 1.klasse 2017[2].pdfInnskriving 1.klasse 2017[2].pdfSe hvilke datoer som gjelder for de ulike skolene

2017-02-16
Planprogram strategisk næringsplan_200x283

Varsel om oppstart av planarbeid: «Strategisk næringsplan 2017-2027»

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av arbeidet med kommunedelplan «Strategisk næringsplan 2017-2027». Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn som vedtatt av utvalg for miljø og næring i møte den 30.01.2017, sak 003/17.

2017-02-16
legolig

Basen inviterer til legofest på torsdag 16 februar

Kick off på lego league

2017-02-15

Mandag 27.februar på Sør-Varanger Rådhus kl. 16.30- 19.00

Jusshjelpa i Nord Norge

Trenger du jurdisk råd eller bistand?

 

2017-02-15

Arbeidsmiljøutvalget

Velferdsmidler 2017

Arbeidsmiljøutvalget fordeler velferdsmidler på kr 100.000,- for 2017 på følgende måte:

  • kr 50.000,- til Cinderella toalett til Brattlihytta
  • kr   5.000,- til klippekort til treningssenter for ansatte på Bugøynes
  • kr 46.800,- til 12 årskort ved Barentsbadet
2017-02-15

Ny tømmedag for R5 Bugøynes

Ny tømmedag til for R5 Bugøynes blir onsdag den 15. februar.

ØFAS henstiller til abonnentene om å sørge for at dunker settes frem og at det blir sandstrødd slik at renovatørene kan jobbe trygt.

Les mer her:

 

 

2017-02-14

Kunngjøring

Midlertidig motorferdselforbud i Gallokområdet

Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen i Finnmark alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område i Gallok som vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 14. februar til og med den 13. mars 2017.

2017-02-14

Utlyst på anbud - snørydding og brøyting i Bjørnevatn, Hesseng og Bugøyfjord

Sør-Varanger kommune har utlyst anbudskonkurranse på snørydding, brøyting og sandstrøing av kommunale veier i Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng og Bugøyfjord. Inngåtte kontrakter vil ha en varighet på 4 år, dvs. fra høsten 2017 til våren 2021. Konkurransen er utlyst i:
https://my.mercell.com/m/mss/Tender.aspx?id=64645676 med anbudsfrist 21.03.17 kl. 12.00.

2017-02-14
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS