Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i utvalg for levekår 03.04.2017

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 03.04.2017 kl. 09.30 på møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2017-03-28
kontordager

Kontordager på Svanvik og på Bugøynes

Plan- og utviklingsavdelingen arrangerer kontordager på Svanvik og på Bugøynes i uke 14.

2017-03-28
Miljøfyrtårnbedrift_400x300

Ny bedrift sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Mandag 27. mars 2017 var ordføreren og miljøvernrådgiveren innom Rens & Vask Kirkenes  med en liten utmerkelse. Bedriften fikk overrakt sertifikat og diplom for å ha blitt miljøfyrtårnbedrift. De hadde da vært gjennom en sertifiseringsprosess der de oppfylte en rekke krav til miljøvennlig drift av bedriften. På bildet ser vi ordfører Rune G. Rafaelsen sammen med fra venstre ansatt Vilgunn Lemika, daglig leder Martin Ryeng, ansatte Alhadi Ishag og Fatima Lazari.

Gratulerer! 

2017-03-28
Skolerute-SVK-2017-2018

Grunnskolene i Sør-Varanger

Skolerute for skoleåret 2017-2018

2017-03-27

Møte i administrasjonsutvalget 03.04.17

Administrasjonsutvalget innkalles til møte den 03.04.17, kl 09:00, møterom Viksjøen Rådhuset.

2017-03-27
Illustrasjon Jakobsnes Artic Logistics_200x113

Kunngjøring: Planprogram for Jakobsnes Arctic Logistics

Kommunestyret i Sør-Varanger kommune har i møte 22.03.17, vedtak 034/17 fastsatt Planprogram for Jakobsnes Arctic Logistics (PlanID 2016002).

2017-03-27
planbeskrivelsebilde_300x340

RÅDMANNENS ANBEFALING TIL UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSELS MØTE 04.04.17

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026

Rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel legges her ut for behandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 04.04.17.

 

På grunn av store plandokumenter og formater på plankart legges dokumentene ut for nedlastning på kommunens hjemmeside, og er derfor ikke å finne vedlagt saksframstillingen.

Dersom Utvalg for Plan og Samferdsel vedtar å legge planforslaget ut på 2.gangs høring/offentlig ettersyn, blir dette kunngjort etter reglende i plan- og bygningslovens § 11-14.

2017-03-27
DSC_9070_1024x678

Ungdomsrådet deler ut penger

Har du et prosjekt?

Denne gjengen fikk 7 600,- til å arrangere sykkelaktiviteter i Barentshallen. Ungdomsrådet gjør løpende tildelinger til prosjekter av og for ungdom. Neste tildeling skjer førstkommende torsdag. Er du rask med søknaden kan kanskje du få støtte allerede denne uka. Trykk på bildet for å lese mer

2017-03-27

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 03.04.17

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 03.04.17, kl 13:00, møterom Garsjøen.

2017-03-27
Tog_1024x768

Planleggingen er i gang

17. mai 2017

Etter tilbakemelding fra de ulike foreldreutvalgene har 17 mai komiteen besluttet at det ikke blir noe felles skoletog i Kirkenes slik det har vært de siste to årene. Komiteen kan ikke love korps til alle skoletogene.

Det legges for øvrig opp til et tradisjonelt program for nasjonaldagen. Tale for dagen blir ved ungdomsrådets leder, Kristina Amalie Hamre og blomsternedleggelse ved Krigsmødremonumentet blir ved Elsa Haldorsen.  Komiteen oppfordrer folk og foreninger til å delta i Folketoget.

17. mai-komiteen for Sør-Varanger kommune består av Odne Stunes (leder), Toril Guvåg, Britt Slagtern og Harald Sørensen. Ved spørsmål kan komiteen nås på følgende telefonnumre:

- Odne: 414 89 888​ - Toril: 457 88 233 - Britt: 922 02 404  - Harald: 91814958

2017-03-24

Møte i utvalg for plan og samferdsel 04.04.17

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte den 04.04.17, møterom Garsjøen, Rådhuset.

2017-03-23
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Presisering rundt løype 3 - Ordinær løypetrasè er ikke åpnet, men alternativ trasè kan benyttes langs Reinbogfjellet og gjennom Trangdalen til Førstevannene

 

2017-03-23

Fag- og svennebrev utdelt i kommunestyremøtet 22.03.17

Ordføreren delte ut fag- og svennebrev avlagt i 2016 til inviterte gjester i kommunestyremøtet 22.03.17.

2017-03-22
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS