Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2028

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av arbeidet med «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2028». Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn som vedtatt av utvalg for levekår i møte den 18.09. 2017, sak 039/17.

Forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, www.svk.no, og på servicekontoret på rådhuset.

«Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2028» skal være en revisjon av forrige kommunedelplan som går ut inneværende år. Kommunedelplanen skal være et styringsdokument for kommunens prioriteringer hva angår idrett og fysisk aktivitet de neste 10 årene. Det vil i tillegg lages handlingsplaner som rulleres hvert år. Kommunedelplanen skal revideres hvert 4. år.

Her finner du Planprogram – idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2028

Innspill eller merknader til forslag til planprogram sendes til Sør-Varanger kommune, Pb 406, 9915 Kirkenes eller til postmottak@svk.no innen 7. november 2017. Vennligst oppgi vår referanse: 17/1101

Mørke gatelys

Ser du gatelys som ikke fungerer, setter vi stor pris på om du kan melde dette til oss. Dette sendes til postmottak@svk.no

Hva skjer?

Språk Norsk - Norwegian