Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

2016003_Planavgrensning Skole 9910_230916_200x141

Varsel om planoppstart / Utlagt til offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram for Skole 9910

Det varsles herved om oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Skole 9910, samtidig legges forslag til planprogram ut til høring/offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram til detaljregulering for Skole 9910

(planID 2030-2016003, datert 23.09.16)

2016-10-27

Møte i formannskapet 03.11.16

Formannskapet innkalles til møte den 03.11.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.00.

2016-10-27
Kontrollstasjon på Hesseng varsel_200x220

Varsel om planoppstart: Kontrollstasjon på Hesseng

Planområdet ligger på Hesseng, 6 km sør for Kirkenes sentrum. Området som skal reguleres er i krysset hvor E105 kobles på E6. Området er i dag regulert til LNFR-område.

2016-10-24
Ellisif Wessel teater_800x599

Premiere 2. november kl. 19.00

Samovarteateret presenterer "Ellisif Wessel" - den sterke viljen"

2.11 kl. 19.00, 5.11 kl. 14.00 og 6.11 kl. 19.00. Billettbestilling: audhild@samovar.no eller tlf. 78 99 24 68, priser kr 200,-/180,-

Kafeen åpnes en time før forestilling.

2016-10-24

Frigjøringsmarkering og medaljeoverrekkelse tirsdag 25.oktober 2016

Den norske regjeringen besluttet i forbindelse med 70-årsmarkeringen etter andre
verdenskrig å innføre en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.
2016-10-21
Skogsmaskin_200x135

Skogdag i Pasvik

FeFo, Fylkesmannen i Finnmark og skogbrukssjefen i Finnmark inviterer til skogdag 27. oktober kl. 10 - 12 på Malbekkmoen i Pasvik. Arrangementet er åpent for alle.

2016-10-20

Vannavstenging i Nesseveien, Skoleveien og deler av Nedreveien på Bugøynes i dag kl. 10.00-24.00

På grunn av reparasjon av vannledning blir det vannavstenging i Nesseveien, Skoleveien og deler av Nedreveien på Bugøynes i dag fra kl. 10.00 - 24.00.

2016-10-20

Møte i Valgkomiteen 24.10.16 kl. 10.00

Valgkomiteen innkalles til møte den 24.10.16 på møterom Viksjøen kl. 10.00

2016-10-19

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 25.10.16

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 25.10.16, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-10-19

Vannavstenging i Ekveien 1-13 og Bjørkheimveien 18.10.2016

På grunn av legging av nye vannledninger blir det vannavstenging i Ekveien 1-13 og Bjørkheimveien tirsdag 18.10.2016 kl. 09:00 til 18:00.

2016-10-18

Møte i eldrerådet 25.10.2016

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 25.10.2016 kl. 10.00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2016-10-18

Seminardag med International Oganization for Migration i Kirkenes

Kulturorientering om Syria 27. oktober 2016 kl 10-15

Organization for Migration har vært her ved flere anledninger og delt informasjon og erfaringer med oss. De arbeider blant annet med overføringsflyktninger i transittland og i år er det erfaringer med Syria som er tema hos oss.

2016-10-18

Møte i kommunestyret 26.10.16

Kommunestyret innkalles til møte den 26.10.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.30

2016-10-17
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS