Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Skispor E105

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Skiløyper - Nypreparert

Etter en vindfull natt er det i dag kjørt nye spor langs hele skiløypen Kirkenes-Bjørnevatn med avstikkere mot Prestefjellet, Tangen Bru og Verigas

Flotte ski og føreforhold. God helg til alle aktive der ute!

2016-12-09
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Flere scooterløyper - åpen for kjøring

Løype 7 er nå delvis åpnet fra parkeringsplass på Langfjorden opp til Ongajärvi og videre over vann 184.

Løype 10 er delvis åpnet fra krysset ved Øverli, langs Sametiveien opp til Finnstumoen og videre opp til Lille Sameti. Merk at deler av løypen er lagt utenom vei da det foregåer tømmertransport i området 

Løype 15 er åpnet fra Nesheim på Kjerringsnes - langs Kjerringsnesveien til Fv 885 - over fylkesveien til løype 14 vis-à-vis Gjøkhotellet

 

2016-12-09
Bilde Strategisk næringsplan_200x283

Kunngjøring av planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027

Utvalg for miljø og næring har i møte den 01.12.2016 vedtatt planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027. Planprogrammet legger føringer for organisering og framdriftsplan for utarbeidelsen av strategisk næringsplan 2017-2027.

2016-12-09
UKM-videresendte2016

Sett av lørdag 18. februar

Påmelding UKM åpnet

Den lokale mønstringen vil foregå på Samfunnshuset i Kirkenes lørdag 18. februar 2017 mellom kl. 18.00-22.00

Du kan nå melde deg på arrangementet  på linken Ukm.no Den enkelte deltaker melder seg selv på arrangementet. På bildet ser dere noen av fjorårets deltagere.

2016-12-08

Skytterhusfjellet - oppstart utbygging av boligfelt B2F

Sør-Varanger kommune har inngått kontrakt med AS Oscar Sundquist om utbyging av vei, vann og avløp til boligfeltet B2F, byggtrinn 1. Anleggsarbeidet har startet opp og skal ferdigstilles i august 2017. I perioden fram til mars vil det bli utført daglige spregningsarbeider. Før spregning varsles med korte støt i 3 min. Etter sprengning 1 langs støt i 3 min. Se mer info under.

2016-12-06

Møte i havnestyre den 08.12.16

Havnestyre innkalles til møte dne 08.12.16, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset. 

2016-12-02

Møte i kommunestyret 14.12.16

Kommuenstyret innkalles til møte den 14.12.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.30

2016-12-02

Nye åpningstider på Servicekontoret

Nye åpningstider på Servicekontoret fra og med 01.12.2016 er kl. 09.00 - 15.00.

2016-11-30
Jakobsnes varselkart_200x283

Informasjonsmøte: Reguleringsplan for Jakobsnes/Ytre Lid.

I forbindelse med gjennomført høring av forslag til planprogram og oppstart av planarbeid med konsekvensutredning, inviterer Jakobsnes Utvikling AS til informasjonsmøte. Møtet avholdes 30. november kl. 18.00 i grendehuset, Jakobsnes.

2016-11-29

Vannavstenging i Fjellveien og Grevens vei i Bjørnevatn 30.11. kl 09.00-14.00

På grunn av montering av en ny pumpestasjon i Fjellveien i Bjørnevatn vil det bli vannavstengning i Fjellveien og Grevens vei 30.11.2016 fra kl. 09.00 til 14.00.

2016-11-29

Møte i eldrerådet 06.12.2016

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 06.12.2016 kl. 10.00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2016-11-29

Møte i Administrasjonsutvalget 05.12.16

Administrasjonsutvalget innkalles til møte den 05.12.16 på møterom Viksjøen på rådhuset kl. 10.00

2016-11-28

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 06.12.16

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 06.12.16, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-11-28

Møte i formannskapet 30.11.16

Formannskapet innkalles til møte den 30.11.16 kl. 11.00 i kommunestyresalen på rådhuset

2016-11-23
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS