Vi setter pris på din forståelse for at det kan ta tid før nettopp din gate og/eller gangsti blir brøytet: Rodene blir ryddet i fast rekkefølge. Men uansett: Alle veier og gater skal bli ryddet.

Kommunen har både egen og innleid arbeidskraft. I hovedsak brøyter kommunen selv i bykjernen, og øvrige områder ivaretas av entreprenører med avtale.

Husk også at ikke alle gater, gangstier og veier er kommunale - noen av disse har Statens Vegvesen ansvaret for.

Ble oppkjørsla full av snø etter brøytingen? Det at snø kommer inn på privat eiendom når det brøytes, skal være innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser - med mindre brøytingen skjer på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

Vakttelefon, tlf. 41 36 03 52.