Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei og trafikk

Arbeidstillatelse

Dersom du skal utføre arbeid på offentlig grunn inkluderende veier, fortau og plasser som ikke omfatter graving, for eksempel sette ut container, gjøre fasadearbeid på bygninger, veiarbeid eller gjennomføre arrangementer som hindrer framkommelighet så må du søke om arbeidstillatelse. 

Arbeidsvarsling

Parkering langs kommunale veier

Sør-Varanger kommune ved enhet for tekniske tjenester har fått henvendelser angående feilparkering langs kommunale veier. Dette gjelder spesielt ved Langfjorden i tilknytning til tur og friluftsområdet. 

Vei-avdelingen anmoder alle trafikanter om å respektere de skilt som er satt opp, og tenke trafikksikkerhet i plassering av bilen sin. Denne strekningen har mye tungransport med busser og lastebiler, samt myke trafikanter, og vei-avdelingen ber om at kjørende plasserer sine biler på parkeringsplassen mellom kirkegården og Barents Safari.