Hvem kan søke?

Alle som ønsker videregående opplæring kan søke, men noen voksne har lovfestet rett til opplæring. Kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få tilbud, dersom det er ledige plasser.  

Du kan ha rett til opplæring hvis du: 

  • er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere, eller 
  • har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke er godkjent i Norge 
  • har folkeregistrert bostedsadresse i Troms og Finnmark  
  • har fullført norsk grunnskole eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk 

Det anbefales at du søker hvis du er i tvil om du har krav på plass. Du vil få hjelp til å finne ut av dette etter søknaden er mottat.

Hva kan jeg bruke det til?

Det finnes flere høyere utdanninger som kan tas der du bor og som gir nye jobbmuligheter.

UiT - Norges arktiske universitet arrangerer jevnlig desentraliserte sykepleier, vernepleier og lærerutdanninger med mulighet for deltakelse via nett og samlinger
 

Hvordan søker jeg?

Du kan levere søknad på denne lenken

Her kan du lese mer om hvordan søknaden behandles, og om muliget for studielån med mer: tffk.no/søknad

Mer informasjon om voksenrett til videregående opplæring

Her finner du utdypende informasjon om ordningen voksenrett i videregåend opplæring:

Informasjon om Voksenrett: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-som-voksen/videregaende-opplaring-for-voksne/

Generell studiekompetanse for dem som har voksenrett eller ikke har tatt/bestått faget tidligere: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/nettskole/fag-og-kurstilbud/generell-studiekompetanse-for-voksne/

Fagbrev kan ha rett til påbygg: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/rett-til-pabygging-til-generell-studiekompetanse/a/032959

 

Til deg som ikke har voksenrett til videregående opplæring

Hvis du ikke har voksenrett, men ønsker å forbedre dine karakterer kan privatiststudier være en løsning https://privatist.inschool.visma.no/