"Vi er daglig vitne til et utrolig mot og en imponerende utholdenhet hos flyktninger som har mistet alt. For dem er hver dag de lever i eksil eller på flukt, en dag for mye. Derfor bør den internasjonale flyktningdagen være en dag med stillhet og ettertanke for oss alle. Hvordan skulle vi kunne gi opp håpet når flyktningene ikke gjør det?"

FNs tidligere flyktningkommissær Ruud Lubbers.

I mange land og regioner har man lenge feiret flyktningdager og flyktninguker. Det mest kjente eksemplet er Afrikas flyktningdag som feires den 20. juni i flere land. Som uttrykk for solidaritet med Afrika, som har tatt imot det største antallet flyktninger i verden og som tradisjonelt har utvist en eksepsjonell sjenerøsitet, vedtok FNs generalforsamling i år 2000 at den årlige internasjonale flyktningdagen skal feires den 20. juni hvert år.

En viktig del av feiringen av den internasjonale flyktningdagen er utdelingen av Nansenprisen. Denne nesten 50 år gamle utmerkelsen, som tidligere var kjent som Nansenmedaljen, er oppkalt etter den norske polarforskeren Fridtjof Nansen. Han ble i 1921 utnevnt til den første høykommissæren for flyktninger av Folkeforbundet, FNs forgjenger. Prisen består av en medalje og en pengesum på 100.000 USD og gis hvert år til et enkeltmenneske eller en gruppe som har gjort en eksepsjonell innsats for flyktningers velferd. Blant pristakere er Graça Machel og Luciano Pavarotti.

På den internasjonale flyktningdagen vil vi fremheve og hedre flyktningers mot, utholdenhet og vilje til å overvinne vanskeligheter.

Kilde: UNHCR