Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet forankrer sin virksomhet i Lov om integrering og i Opplæringsloven.

I Sør-Varanger har Flyktning- og kompetanseenheten fått delegert hovedansvaret for voksenopplæring, og for å fylle hovedoppdraget fra IMDi.  Enheten står for bosetting, etablering, introduksjonsprogram, voksenopplæring, kvalifisering og godkjenning av kvalifikasjoner for nyankomne flyktninger.

Enheten skal tilby nødvendig språk- og grunnopplæring, slik at innvandrere så raskt som mulig kan delta i yrkes- og samfunnsliv, og oppnå økonomisk selvstendighet.

Enheten gir tilbud om norskopplæring til familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, samt tilbud om grunnskole for voksne.

Flyktning- og kompetanseenheten gjennomfører norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver i regi av Kompetanse Norge. På forespørsel organiserer og gjennomfører enheten eksterne eksamener for universiteter og høyskoler i Norge.