Dersom du er student som tar relevant 3-årig høgskoleutdanning, og vikarierer i ferier, eller har deltidsstilling i Sør-Varanger kommune, blir du avlønnet slik:

 

  • 2. års student (etter avlagt 60 studiepoeng): Tilsetting som assistent og lønn som  fagarbeider + reell ansiennitet 
  • 3. års student (etter 120 studiepoeng): Tilsetting som assistent og lønn som fagarbeider + reell ansiennitet. Dersom ansienniteten er lavere enn 4 år, gir vi lønn som ved 4 års ansiennitet.
  • 4. års student ved grunnskolelærerstudiet: Ved vikariat eller tilkalling etter behov, vil du etter fullført 3. studieår få avlønning i stillingsgruppe Lærer. Du må framlegge bekreftelse fra studiestedet på at 3. studieår er bestått før vi kan iverksette lønnsplasseringen.
  • Dersom du er ansatt i Sør-Varanger kommune, og tar videreutdanning innenfor relevante fagfelt, får du beholde tidligere avlønning dersom den er høyere enn første strekpunkt.
  • Er du nytilsatt med lang ansiennitet og vil komme bedre ut med en lønnsplassering etter ansiennitet, blir du plassert på denne måten.

 

Vi iverksetter lønnsøkning for studenter 1.  juli hvert år under forutsetning av at eksamen er bestått. Du må framlegge bekreftelse på bestått eksamen.