Har du luftveissymptomer?

Da skal du ikke møte i valglokalene. Vi anmoder om at du tester deg, avventer negativt testresultat før du kommer for å stemme, og benytter munnbind i det lokalet du vil stemme i. Teststasjonen i Kaisvingen har åpent fra 09.00 til 20.30.

Dersom du ikke har mulighet for å teste deg, ta kontakt med kommunens valgteam på tlf. 92225892/46696541 slik at vi kan avtale hvor og når du kan stemme.

 

Er du i karantene?

Da skal du ikke møte i valglokalene.
Vi oppfordrer deg til å stemme når karanteneperioden er over. Er du ikke ute av karantene innen forhåndsstemmeperiodens utløp, eller på valgdag, er fristen for å søke om å stemme hjemme fredag 10. september kl. 10.00. Her kan du søke om å stemme hjemme

 

Er du omfattet av isolasjonsplikt?

Da skal du ikke møte i valglokalene. Det anbefales at du venter til du er ute av isolasjon før du avgir stemme. Er du ikke ute av isolasjon før 13. september, kan du søke om å få stemme hjemme på valgdag. Fristen for å søke er mandag 13. september kl. 10.00. Her kan du søke om å stemme hjemme på valgdag

 

I valglokalene:

- God håndhygiene. Det er håndsprit tilgjengelg ved inn-/utgang og ved avlukkene.

- Vi oppfordrer alle om å bruke munnbind i lokalene på valgdagen.

- Hold avstand - minimum 1 meter.

- Lever tilbake penn slik at den kan desinfiseres.