Ved spørsmål om kommunens kriseteam kontaktes kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder.

På hverdager via Kirkenes Legesenter 78977660 , øvrige tidspunkter via vakthavende legevaktslege på 116 117.