Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosjekt Aldersvennlige boliger

Fagdag for utbyggere

2. mars gjennomførte Sør-Varanger kommune i regi av prosjektet aldersvennlige boliger og bomiljø en fagdag for lokale utbyggere og eiendsomutviklere.

Innlegg ble holdt av kommunedirektør, kommunalsjef helse, husbanken, Asker kommune og 55+ undersøkelsen.

Her finner du presentasjoner fra møtet.

1200px-Norway_Finnmark_-_Sør-Varanger

Resultater fra 55+ undersøkelsen

Som andre distriktskommuner i Norge vil spesielt to forhold prege Sør-Varanger kommune de neste 30 årene; Antallet demente vil bli fordoblet fra dagens nivå, og antallet skattebetalere pr pensjonist vil halveres. Dette vil blant annet medføre at helsetjenestene i større grad vil måtte gi omsorg til demente, og at innbyggere i større grad må legge til rette for sin egen alderdom.

For å få mer kunnskap om hva innbyggere 55 år eller eldre tenker om bolig og bosted har vi gjennomført en undersøkelse, og nå kan vi dele resultatene!

Skjermbilde 2022-03-11 093359

Fagdag for boligutbyggere / eiendomsutviklere 3. Mars

Sør-Varanger kommune ønsker å snakke med alle boligutbyggere og eiendomsutviklere på en egen fagdag den 3. Mars!

Hvis du driver med dette, meld deg på lenger ned!

Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktskommuner

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene? Det søker Husbanken og Distriktssenteret svar på i et prosjekt i samarbeid med 11 kommuner.

Sør-Varanger kommune har takket ja til å delta i det landsdekkende prosjektet sammen med 10 andre distriktskommuner.

distriktsbilde1