I mailen skriver ungdommene at de forsøker å realisere BASEN som et pilotprosjekt der formålet er å gjøre Sør-Varanger til den mest innovative og nyskapende kommunen i landet. De ber om å få møte statsministeren til en videokonferanse for å redegjøre for sine planer og diskutere muligheter for å samarbeid om å realisere BASEN.

Bakgrunnen for henvendelsen er at regjeringen mandag 10. mai la frem sin strategi for Entreprenørskap i utdanningen. Strategien har fått navnet "Se mulighetene" og er en felles tiltaksplan fra tre ulike departementer De tre departementene som står bak planen er Utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Du kan lese planen her. Du kan lese pressemeldingen fra Utdannings- og forskningsdepartementet her.

PIPE-ungdommene mener at BASEN passer som hånd i hanske til regjeringens strategi. BASEN er et instrument for å fremme entreprenørskap, innovasjon og gründerkultur blant ungdom. Fredag 14. mai ble Kyrre Martila fra PIPE-prosjektet i Kirkenes intervjuet av NRK-Finnmark. Du kan lese saken her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_finnmark/3782739.html Intervjuet i sin helhet er tilgjengelig på nettradio. Du finner en link til dette et stykke ned i venstre marg på NRK-Finnmark sin hovedside: www.nrk.no/finnmark. Velg arkiv og velg deretter riktig dato og klokkeslett. Datoen er fredag 14. mai og intervjuet ble offentliggjort i morgensendingen klokken 07.03. Intervjuet med Martila starter 05 minutter og 40 sekunder ut i sendinga og varer i hele tre minutter.