Sør-Varanger fikk i går merket for bærekraftig reisemål.

Ordfører Lena Bergeng mottok prisen på vegne av reiselivet og kommunen fra Innovasjon Norge i en høytidelig overrekkelse på Kirkenes snøhotell.

 

«Vi tar det som en anerkjennelse av den innsatsen som er lagt ned i kommunen, men aller mest det arbeidet som det lokale reiselivet og Visit Kirkenes SA har lagt ned for å bli et bærekraftig reisemål. Selv om vi nå er sertifisert, har vi fortsatt en god vei å gå. Her kan vi med rette si at veien er målet, krav og forventninger vil fortsette å flytte seg fremover. Vi vet retninga, og vi er «i prosess» hvor bevisstheten rundt bærekraft økes og tiltakene konkretiseres underveis» sa ordføreren i sin tale ved overrekkelsen.

 

Sør-Varanger som reisemål har innfridd en rekke krav innenfor områdene; Bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier, økonomisk levedyktighet og ikke minst god lokal forankring og godt samarbeid.