Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordførers hjørne

ORDFØRERS HJØRNE 23.09.2022

Ukene går og det er noen uker siden forrige hjørne. Den politiske møtehøsten er godt i gang og vi har i tillegg til å ha avholdt formannskapsmøte også hatt en temadag i kommunestyret om blant annet aldersvennlige boliger. Her gikk vi blant annet igjennom undersøkelsen 55+ som viser at mange eldre ønsker å flytte inn til Kirkenes og bo i en mer tilpasset bolig enn de gjør i dag. Her deltok også husbanken med informasjon om forskjellige støtte- og låneordninger.

308127208_391848393135047_5043835627951613084_n

ORDFØRERS HJØRNE 02.09.2022

Det er blitt September og ute er det nå et ordentlig høstvær med regn og vind og gule blad på trærne. Vi har hatt en fantastisk fin sommer her i Sør-Varanger og jeg håper alle har fått noen velfortjente fri- og feriedager.

Ailo

ORDFØRERS HJØRNE UKE 23-25

Vi skriver St.Hans og sommeren er her. Jeg håper alle får noen fine sommerdager  med mye godt vær, enten du har ferie eller kanskje du er hjemme og jobber i sommer før du skal ta til på studiene igjen.

289335260_559456302499880_6197799326354001323_n

ORDFØRERS HJØRNE UKE 20-22

Denne uken har jeg hatt med meg 14 år gamle Ellinor Tannvik Dalen, som går i 8. Klasse på Kirkenes ungdomsskole, som min jobbskygge i tre dager. Det har vært utrolig gøy å ha med Ellinor på alle mine møter. 

jobbskygging

ORDFØRERS HJØRNE UKE 18 OG 19

Forrige uke avholdt Sør-Varanger Utvikling som er 100% eid av Sør-Varanger kommune sin generalforsamling. SVU er inne i sitt sjette år som kommunens omstillingsselskap og deres tre hovedmål er; å bidra til å utvikle og sikre arbeidsplasser i Sør-Varanger, bidra til økt robusthet i næringslivet og bidra til bærekraftig verdiskapning.

20220512_121816

ORDFØRERS HJØRNE UKE 16 OG 17

Vi skriver 2. mai og tre nye uker er gått siden forrige ordførerbrev, inkludert noen fridager i forbindelse med påsken.

Våren og forsommeren er tiden for representantskapsmøter og generalforsamlinger og først ut var Varanger Museum IKS. Her fikk jeg besøkt det nye flotte Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum, som sammen med Grenselandmuseumet og Vardø museum utgjør Varanger Museum IKS.

 

Miina

GOD PÅSKE FRA ORDFØRERS HJØRNE

Tre uker er gått siden forrige ordførers hjørne. Tiden går fortsatt til å besvare mange henvendelser fra media. Både innenlandske og utenlandske medier er fortsatt veldig interessert i det som skjer i vår kommune i forbindelse med krigen i Ukraina. Og det gjelder alt fra lokalavisa til riksmedier her i Norge til Nasjonal radio NPR i USA.

 

ordførers hjørne[1]

ORDFØRERS HJØRNE UKE 10 OG 11

To nye uker er gått og det meste dreier seg om å jobbe opp mot regjeringen for å få på plass tiltakspakker til de bedriftene som blir direkte berørt av Russlands krigrføring i Ukraina. Det har gått mye tid til møter i den anledningen og jeg har tatt initiativ til å samle flere aktører i kommunen vår slik at vi kan bruke de ressursene og kompetansen vi allerede besitter på en best mulig måte.  Med i den gruppa som allerede har møttes flere ganger i løpet av de to siste ukene er; varaordfører, kommunedirektøren, kontorsjefen og samfunnsplanlegger i Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Havn, Orinor, Kirkenes Næringsforening, UiT`samfunnskontakt i Sør-Varanger, Barentssekretariatet og Lo. I tillegg har vi hatt inne Innovasjon Norge og Kimek, HSS og Barel.

ordførers hjørne 10 og 11

ORDFØRERS HJØRNE UKE 8 OG 9

For en uke siden, begynte jeg på ordførers hjørne for uke 8. Det ble jeg aldri ferdig med. Det har vært to hektiske uker, med stort medietrykk.

 

ordførers hjørne uke 8 og 9

ORDFØRERS HJØRNE UKE 6 OG 7

Møte med helseministeren i uke 5 angående ferdigstillelse av en permanent helikopterlandningsplass ved Kirkenes sykehus ble fulgt opp av et nytt møte med Helse Nord og Finnmarksykehuset. Helse Nord vil fatte en endelig beslutning angående landingsplassen på sitt møte i juni.

SandnesBjvatnskole