Nedskriving av studielån

Du kan få slettet ti prosent av lånet ditt, men maksimalt 25 000 kroner, hvert år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kroner.

Hvis du har bodd og jobbet i Finnmark eller utvalgte kommuner i Troms i 12 måneder sammenhengende, kan du få redusert gjelden din.

Les her for mer informasjon og hvordan du gjør det

Flyttegodtgjørelse

Dekning av reise- og flytteutgifter er opprettet som et rekrutterings- og stimuleringstiltak, og det er ikke reservert bestemte yrkesgrupper. Retningslinjene gjelder ved tilsetting i stilling i Sør-Varanger kommune med minimum 75 % stilling.

Sør-Varanger kommune dekker 80 % av av utgiftene til flyttelass/gods.

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om retningslinjene for dette!

Startlån til kjøp av egen bolig

Dersom du har fått jobb og ønsker å kjøpe bolig i Sør-Varanger kommune men mangler egenkapital, kan du søke om startlån her: Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken

Finnmarksfradrag

Det særskilte fradraget (Finnmarksfradraget) gis til personer som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, med unntak av bosatte i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø.

Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og du skal ikke føre det i skattemeldingen (selvangivelsen).

I 2022 utgjorde fradraget 20 000 kroner.

Les mer her

Pensjonsordning

Som ansatt i Sør-Varanger kommune får du en av landets beste pensjonsordninger. Det inkluderer også ansatte i kommunale foretak. Sykepleiere og undervisningspersonalet har egne pensjonsordninger. Vår pensjonsleverandør er Statens pensjonskasse eller KLP.

Forsikringer

Sør-Varanger kommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Medarbeidere er omfattet av gruppelivsforsikring, yrkesskade-/yrkessykdomsforsikring og tjenestereiseforsikring. Som medlem i KLP kan du få tilbud på forsikringer og lån i KLP.

Rente og avdragsfritt lån for kommunalt ansatte

Som kommunalt ansatt kan du søke om rente- og avdragsfritt lån på kr. 50 000,- til delvis dekning av egenkapital ved oppføring og kjøp av bolig, herunder kjøp av bolig i borettslag