Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedgravd oljetank

I 2020 ble det innført forbud mot å fyre med mineralolje.

Nedgravde oljetanker utgjør en risiko for forurensning i grunnen, eiere/brukere av tankene er ansvarlig for å forhindre lekkasjer. I tilfeller der det oppstår lekkasjer fra nedgravde oljetanker kan dette medføre store skader og høye kostnader. Søker må kunne dokumentere at tanken ligger plassert slik at den ikke kan fjernes uten uforholdsmessige store kostnader, som for eksempel under bygninger eller i andre områder som gjør det vanskelig å komme til. Hvis tanken blir liggende skal kvittering på utført arbeid sendes til kommunen (postmottak@svk.no).

Nedgravde oljetanker skal i hovedsak tømmes, saneres og graves opp, det er viktig at tankene tømmes før de løftes opp for å unngå oljesøl. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanken blir liggende mot at den rengjøres, fylles med sand, grus o.l. og at påfyllingsanordningen fjernes eller sikres.

Det angis ingen formelle kompetansekrav til utførelse av et slikt arbeid, men det er i forurensningsloven § 7 et indirekte krav om at arbeidet utføres på slik at det ikke utgjør fare for forurensning. Dette krever at aktøren har tilstrekkelig kompetanse på feltet. Den som påtar seg et slikt arbeid sitter igjen med ansvaret dersom noe går galt eller oljesøl oppstår. Derfor anbefales det at man tar kontakt med et tanksaneringsfirma hvis man har en oljetank man ønsker å sanere. Restoljen som fjernes fra tanken skal også behandles som farlig avfall og leveres til lovlig mottak jf. avfallsforskriften kapittel 11.

Enkelte deler av håndteringen kan imidlertid tankeier lettere gjøre selv. Dette kan være å grave fram tanken før tanksaneringsfirma ankommer. Dette bør gjøres i samråd med den innleide aktøren som skal tømme og fjerne tanken.