Hvem kan bli lærling?

Du kan søke læreplass når du har fullført og bestått to år med videregående skole yrkesfag (VG1 og VG2) for det faget du søker læreplass i.

Hvilke fag kan du bli lærling i?

I Sør-Varanger kommune kan du bli lærling i følgende fag:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider

Andre fag vurderes dersom det er søkere.

Slik søker du læreplass

Vi lyser ut ledige lærlingeplasser i februar/mars hvert år. Da får du også nærmere beskjed om søknadsfrister.

Ønsker du å søke læreplass ellers i året – ta kontakt med personalavdelingen (postmottak@svk.no) 

Hva kan vi tilby deg som lærling?

I Sør-Varanger kommune skal vi legge til rette for et godt læringsmiljø, og vi er opptatt av å tilby godt kvalifiserte veiledere. Vi tilbyr individuell opplæring og variert arbeidserfaring, og målet er å utdanne gode fagarbeidere.

Dersom du er helsefagarbeider, så kan vi tilby praksis ved Kirkenes sykehus som en del av lærlingetiden.

Hva ønsker vi oss av deg?

  • Bry deg om, vise omsorg og respekt for å ta hensyn til andre mennesker.
  • Arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.
  • Ha lite fravær
  • Ha gode norskkunnskaper

Videre vil vi vektlegge at du har evne til å gi og ta imot veiledning, samt at du har evne til å jobbe målrettet og være resultatorientert.