Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet har 7 koordinatorer som jobber med bosetting og integrering og 8 lærere som jobber med norsk og samfunnskunnskapsopplæring for voksne.

Enhetsleder er Kjersti Ødegard Dahlberg og inspektør er Terje Nytun. 

 

Åpningstider er mandag til fredag

kl 08:00- 15:00