Som et ledd i de forebyggende tiltakene knyttet til forvaltning av bjørn i Sør-Varanger, foreligger det nå en ordning med levering av døde dyr fra gårdsbruk i Sør-Varanger kommune. Høsten 2004 ble det gjennomført et møte hos ØFAS i Tana. Med på dette møtet var Mattilsynet, distriktskontoret for Øst-Finnmark, Sør-Varanger kommune v/jordbrukssjefen, ledelsen i ØFAS og Fylkesmannen. Bakgrunnen var forbudet i forvaltningsplanen mot å grave ned døde husdyr i kjerneområdet for bjørn. Målet med møtet var å finne frem til praktiske løsninger hvor alle parter ble ivaretatt.

I utgangspunktet er det avfallbesitter sitt ansvar å bringe avfallet til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. I størstedelen av fylket har husdyrholder valget mellom å grave ned døde dyr eller å bringe dem til avfallsbehandlingsanlegg. Forutsetningen er at Mattilsynet gir dispensasjon (fra forskrift om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall av 05.11.1999 nr 1148). Dette valget har ikke husdyrholderne hatt i det som til nå har vært kjerneområdet for bjørn i Sør-Varanger. Det som videre blir beskrevet i dette brevet gjelder for husdyrholdere i hele Sør-Varanger kommune.

På møtet kom vi frem til følgende løsning for husdyrholderne i Sør-Varanger:

1.      Dersom et husdyr avlives eller dør på båsen, kontakter dyreeier Mattilsynet, distriktskontoret for Øst-Finnmark, avdeling Kirkenes, tlf 78 99 78 00. Mattilsynet avgjør hva som videre skjer (prøvetaking, emballering av dyr for frakt, veterinærattest m.m.)

2.      Dersom det av Mattilsynet blir gitt klarsignal til transport til Gassanjarg, må husdyreier kontakte gjenbruksstasjonen på Prestøya, tlf 959 73323. Dette for at gjenbruksstasjonen skal kunne planlegge mottak før dyret ankommer.

3.      Dyreeier bringer det døde dyret til Prestøya.

4.      Dyret fraktes fra Prestøya til Gassanjarg på toppen av restavfallet. Det vil si at dyret må være tilstrekkelig emballert i presenning som hindrer kontakt mellom dyret og restavfallet.

5.      Faktura fra ØFAS sendes direkte til Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens hus, 9815 Vadsø.

6.      Fylkesmannen betaler dyreeier kjøregodtgjørelse fra gården til Prestøya (kr 3,00 pr km + kr 0,50 pr km for tilhenger). Dyreeier sender reiseregning til Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens hus, 9815 Vadsø.

Kostnader ved levering av døde dyr til gjenbruksstasjonen på Prestøya pr 2012:

For voksne storfe/hest:                    kr 1 500 pr stk eks mva
For småfe/kalv/voksen gris:            kr 1 200 pr stk eks mva

Aktuelle priser/gebyrer for tjenesten - se Sør-Varanger kommunes gebyrreglement