Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvem har stemmerett i 2023?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har alle norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2023, det vil si alle som er født 31.12.2005 eller tidligere, stemmerett.

Dette gjelder alle som er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere stemmerett hvis de oppfølger ett av følgende to kriterier:

  1. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  2. Er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.