Koronapandemien skaper mange utfordringer for næringslivet, og mange bedrifter kjemper nå for å overleve. Sør-Varanger kommune har i samarbeid med Kirkenes Næringshage AS og Sør-Varanger utvikling valgt å tilby inntil 10 timer gratis bedriftsrådgiving til foretak som bidrar til sysselsetting og verdiskaping i kommunen. Tilbudet gjelder ut året eller til annet blir bestemt.

 

Tilbudet er todelt. De første fem timene har lav terskel, og foretaket der foretaket kan få generell bistand med å kartlegge kritiske utfordringer, sortere litt i tiltaksjungelen og identifisere mulige tiltak. I den grad det kreves utvidet bistand for å konkretisere tiltak som kvalifiserer for mer omfattende virkemidler, kan tilbudet utvides med ytterligere fem timer.

 

Det har heldigvis kommet, og vil komme ytterligere, nasjonale tiltakspakker, og hele virkemiddelapparatet, banker og øvrige finansieringsinstitusjoner er i full gang med å tilrettelegge for at bedrifter skal klare å komme seg gjennom situasjonen. Erfaringsmessig kan det imidlertid være en terskel for mindre virksomheter å sette seg inn i, og klare å utnytte, de muligheter som ligger i nye ordninger.

 

Dersom du er interessert, kan du kontakte en av våre godkjente rådgivere, som vil veilede deg videre. Godkjente rådgivere er:

Kommunen har for tiden avtale med tre forhåndsgodkjente bedriftsrådgivere:

Andre rådgivere kan godkjennes av Sør-Varanger kommune etter søknad. Kravet er i utgangspunktet minst bachelor i økonomi, bedriftsøkonomi eller tilsvarende, og i tillegg minst to års relevant praksis. For mer informasjon, kan fungerende næringssjef Stig Ulvang kontaktes (stul@svk.no/78 97 74 93/975 94 624).

 

I tillegg til veiledning, kan kommunen også tilby økonomisk støtte til myke og harde investeringer gjennom vårt næringsfond – på gitte vilkår. Omstilling er også et sentralt fokusområdene til kommunens heleide utviklingsselskap, Sør-Varanger Utvikling AS.