Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. mars kl. 12:58

Reiseråd til de som ønsker å komme hjem til påske eller tidligere

Kommunelegen fraråder all reise til Sør-Varanger fra og med i dag og til over påske. Dette betyr at du som opprinnelig kommer fra Kirkenes og har lagt planer om å komme hit bes om å utsette dette til nærmere beskjed.

les mer ... clear
error_outline
17. mars kl. 09:32

​Unngå nærkontakt, vask hendene, hold deg hjemme hvis du kan!

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning av Koronaviruset. Derfor skal alle som er syke med luftveissymptomer holde seg hjemme for å unngå å smitte til andre i inntil 2 dager etter at du føler deg frisk. Dette gjør vi for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

les mer ... clear

Fremmedspråk, morsmål, norskopplæring

Generelt

Grunnskolen: Når et fremmed språklig barn i grunnskolealder ankommer Sør-Varanger kommune, skal det så raskt som mulig få et undervisningstilbud.

Beskrivelse

Dette tilbudet gis i ordinær klasse. Norskopplæring: Norskopplæring styrkes med ekstra ressurser etter bestemte regler. Også fremmedspråklige adoptivbarn kommer inn under denne ordningen. Det er den enkelte skole som er ansvarlig for at det søkes om ressurser til opplæringen Morsmål: Fremmedspråklige grunnskoleelever kan få tilbud om morsmålsopplæring dersom foresatte ønsker slik opplæring. Tilbudet er vanligvis på 3 timer i uka. Skolen er ansvarlig for at det søkes om ressurser til opplæringen. Voksne: Kirkenes Kompetansesenter organiserer all opplæring for fremmedspråklige voksne. Undervisningen foregår på dag- og kveldstid. Grunnskolen drives etter bestemmelsene i Opplæringsloven med tilhørende forskrifter, herunder Lærerplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Pris for tjenesten

Opplæringen er en del av tilbudet i grunnskolen og er dermed gratis.

Klagemulighet

Klageadgang: Vedtak om fremmedspråk, norsk, morsmålsopplæring er et enkeltvedtak og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes den enkelte skole.

Mer om retten til å klage over forvaltningssak kan du lese her.

Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark.

Tjenesten oppdatert: 25.04.2016 10:17

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk