Hva kan brukerne forvente av kommunen?

 • At personale tar hensyn til brukeren, viser respekt og forståelse
 • At taushetsplikten overholdes
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring
 • At personalet legitimerer seg
 • At det senest fem dager etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk

 

Hva forventer kommunen av brukeren?

 • At det gis beskjed dersom brukeren ikke er hjemme. Hjelp gis kun når bruker er tilstede
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt
 • At det respekteres at personalet er underlagt taushetsplikt
 • At det tillates gjennomført tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet
 • At adkomsten fram til bolig / eiendom er framkommelig
 • At det skaffes til veie hus nøkler ved behov, slik at hjemmetjenesten kommer seg inn for å yte avtalt bistand
 • At rengjøringsmateriell som mopper og moppestativ, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger på plass og i orden
 • At bruker selv ordnet med følge til lege, tannlege og andre offentlige instanser