Administrasjonssjefens forslag til økonomiplan 2005-2008 og årsbudsjett 2005 ligger her

 Budsjettforslaget skal behandles i komiteene den 23. november, AMU og Adm. utvalg 1. desember, formannskapet 2. desember og til slutt i kommunestyret den 16. desember.