1.  Ved forskuddsutskrivning og endelig ligning av skatt nyttes følgende satser:

 •  For personlige skatteytere og dødsbo                              11,4 %        
 •  Formuesskatt                                                                      7,0 ‰

2Eiendomsskatten for ligningsåret 2014                                   7,0 ‰

 •  Bunnfradrag                                                                       kr.     0,-                                                              

3. Vann- og avløpsgebyrer, eks mva:

Forbruksgebyr for vann, pr m3                                                       kr       9,00

Abonnementsgebyr for vann:

 • Bolig                                                                                    kr 1 300,00
 • Bolig under 60 m2                                                               kr    910,00
 • Næring med forbruk under 500 m3                                     kr  1 950,00
 • Næring med forbruk mellom 500-5000m                          kr  3 250,00
 • Næring med forbruk over 5000m                                      kr  5 200,00

Forbruksgebyr for avløp, pr m3                                                       kr      10,30

Abonnementsgebyr for avløp:

 • Bolig                                                                                     kr 1 685,00
 • Bolig under 60 m2                                                                 kr 1 179,50
 • Næring med forbruk under 500m                                       kr 2 527,50
 • Næring med forbruk mellom 500-5000m                            kr 4 212,50
 • Næring med forbruk over 5000m                                        kr 6 740,00

 Tilknytningsgebyr for vann                                                              kr 2 000,00      

 Tilknytningsgebyr for avløp                                                             kr 2 000,00    

 Leie av liten måler ( t.o.m 1”), pr.år                                                 kr    150,00   

 Leie av stor måler (over 1”), pr.år                                                    kr    500,00                

4. Avfallsgebyr pr. abonnement, eks. mva:
 
120 liters dunk
240 liters dunk
360 liters dunk
Grunngebyr
Kr 1 916,00
Kr  1 916,00
Kr 1 916,00
Mengdegebyr
Kr   509,00
Kr   1 018,00
Kr 1527,00
Samlet renovasjonsgebyr
Kr 2 425,00
Kr 2 934,00
Kr  3 443,00

Ved deling av dunk gis det en rabatt på kr 100- pr. abonnement/boenhet

5. Slamgebyrer for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, eks.mva.

 • Separate anlegg med årlig tømming pr. år                                           kr 2 484,00       
 • Separate anlegg med tømming hvert 2. År pr.år                                  kr 1 242,00
 • Separate anlegg ved fritidsboliger med tømming hvert 4. år, pr år      kr    621,00

6. Feie- og tilsynsgebyr, eks mva                                                                kr    295,50

 •     For ekstra feie- og tilsynstjeneste settes et gebyr på, eks mva.      kr     295,50

Nærmere informasjon om kommunale gebyrer:

Pkt. 1  - 2 fås ved henvendelse til Økonomiavdelingen, tlf. 78 97 75 47.

Pkt. 3 – 5 fås ved henvendelse til Teknisk drift, tlf. 78 97 75 25.

Pkt. 6 fås ved henvendelse til Brannstasjon tlf 78 97 17 63.

Kommunale gebyrer har  4 terminforfall i året; 25. februar, 25. mai, 25. august, og 25. november.