Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. I Sør-Varanger kommune er Nordmo Gård tilbyder og her er det fokus på uteliv og fysisk aktivitet. Tilbudet gis til 4 brukere 3 dager i uke. Tilbudet starter tidlig om morgen når brukerne hentes hjemme av kommunens sjåfører og kjøres i fellesskap til Nordmo Gård hvor frokost venter på å bli spist. Under frokosten løses verdensproblemer og en skrøne eller to serveres, før dagens gjøremål planlegges. Daglige aktiviteter ute stoppes kun av svært dårlig vær! Snømåking, vedstabling, isfisketur, scooterturer er noen av aktivitetene brukerne har beskjeftiget seg med gjennom vinteren.  Ordtaket ”Uten mat og drikke duger helten ikke” gjelder også her og etter timer med aktivitet er det på tide med middag før dagen avsluttes med en humørfylt tur hjemover.

 

Opprettelse av nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens er en nasjonal satsning med formål om å etablere om lag 2300 nye plasser innen 2015. Sør-Varanger kommune har mottatt stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. For 2013 er tilskudd innvilget med kr. 182.000 og er med på å finansiere en del av tilbudet. UHT Finnmark har bistått Sør-Varanger kommune og Nordmo Gård i opprettelsen av tilbudet og har sammen med Fylkesmannen i Finnmark et oppfølgingsansvar. Ellen Andersen er kommunens representant og Thormod og Anne-Lise Hoel eier Nordmo Gård og drifter tilbudet sammen Camilla Haugen.

210513thormod1 (2)_200x134.jpg210513thormod2_200x134.jpg 210513thormod3_200x134.jpg

 

Inn på tunet

Regjeringen - Inn på tunet

Helsedirektoratet - finansiering

UHT Finnmark Logo (4)_150x52.jpg        Sør-Varanger kommunevåpen Logo_150x61.jpg