Eiendomsskattelista for 2020 er lagt ut til offentliggjennomsyn på kommunenes hjemmeside og på Servicekontoret, Rådhuset, Kirkenes fra torsdag 20. februar 2020 og i 6 uker framover.

Overtakst kan begjæres av vedkommende skatteyter eller av formannskapet innen 6 uker fra utleggelse av skattelista, det vil si innen 02.04.2020. Begjæringen sendes Sør-Varanger kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes eller via kommunenes søknadsportal.

Eiendomsskattekontoret

Bolig og Næringseiendommer.pdf

Delvis fritak § 5.pdf

Fritak § 5.pdf

Fritak § 7.pdf

Fritidseiendommer.pdf

Vedtatt takseringsprinsipp for SVK 01.10.14.pdf