Rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensing:
 

Alle innbyggere har visse rettigheter til innsyn i kommunens behandling av personopplysninger. De har rett til innsyn i generell informasjon og opplysningene som er registrert om dem.

 

Ansatte har på samme måte rettigheter til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert om dem.

 

For mindreårige og umyndige har foresatte, eller verger, etter omstendighetene rett til innsyn i registrerte opplysninger.

 

Den registrerte har også andre rettigheter etter loven, som f.eks. retten til å rette eller supplere opplysninger.

 

Innbyggere og ansatte, som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger i kommunen, kan kontakte personvernombudet

 

Andre spørsmål om personvern kan rettes til personvernombudet.

 

 

Her kan du lese mer om Datatilsynets regler for personvernombud: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/