Sør-Varanger kommune har vedtatt å bosette 150 flyktninger i år, så vi håper du tar kontakt med flyktning- og kompetanseenheten på tlf. 78971920 eller 41382512 dersom du vil leie ut.