Sør-Varanger kommune har vedtatt å bosette 160 flyktninger i år.

Vi opplever at det er mange positive utleiere som har leid ut til flyktninger via oss.

Nå trenger vi flere boenheter. Det kan være hus eller leiligheter. Kanskje du ikke får solgt, men kan leie ut huset eller leiligheta?

Kommunen skriver leiekontrakt og garanterer depositum før flyktningene kommer til kommunen og blir bosatt. Når flyktningene kommer inn i introduksjonsprogrammet og får introduksjonsstønad, 

skrives kontrakten over på dem, og depositum kan ordnes via NAV. Har du spørsmål som utleier angående depositum/garantier til depositum, kan du kontakte NAV på  mobil: 41061836,

eller på mail: nav.sor-varanger@nav.no.

 

Vi håper du tar kontakt med flyktning- og kompetanseenheten på tlf. 78971920 eller 41382512 dersom du vil leie ut.