Det er satt av kroner 500 000 til kulturmidler til kulturorganisasjoner, idrettslag og til utvalg for levekårs disposisjon. Rammene for disse ble vedtatt i utvalg for levekår 25.02.20 etter følgende fordelingsnøkkel:

Kulturmidler kulturorganisasjoner                                                         200 000

Kulturmidler idrett                                                                                    200 000

Kulturmidler til Utvalg for Levekårs disposisjon                                  100 000

Søknader om kulturmidler må fylles ut elektronisk og søknadsskjema finnes på

https://skjema.onacos.no/sorvaranger/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Søknadsfrist 1. mai 2020

Søknad om investeringstilskudd – Idrettslag

Det er for 2020 satt av 620 000 i investeringstilskudd til lag og foreninger

Ta kontakt med idrettskonsulent Irene Falck Jensen, irje@svk / mob 957 57 577 eller  enhetsleder for kultur og fritid,  Harald Sørensen  hso@svk / mob  918 14 958 for nærmere veiledning

Søknad om investeringstilskudd sendes til

Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes eller per e-post:

postmottak@sor-varanger.kommune.noSøknaden skal merkes «Investeringstilskudd Idrett»

Søknadsfrist for investeringstilskudd er 1. mai 2020