Sør-Varanger kommune lyser ut stipendmidler for 2020.

 

Stipendmidlene brukes som et rekrutteringsfremmende tiltak, og er i år prioritert til studenter

som tar grunn- eller videreutdanning innen helse-, omsorg- eller sosialfag.

Videregående opplæring omfattes ikke av ordningen.

 

Det er ikke utarbeidet søknadskjema, søknaden sendes som vanlig post. Bekreftelse på studieplass skal legges ved søknaden.

 

Innvilget stipend medfører bindingstid i Sør-Varanger kommune i ett eller to år etter bestått eksamen og endt utdanning.

 

Søknaden merkes 20/1063 og sendes Sør-Varanger kommune, personalavdelingen, boks

406, 9915 Kirkenes.

 

SØKNADSFRIST: 3. mai 2020