Planen gjelder fra 2021-2024. I tillegg til trafikksikkerhetsplanen er det vedtatt en handlingsplan som skal rulleres årlig.

Trafikksikkerhetsplan med handlingsplan finner dere her: Trafikksikkerhetsplan 2021-2024.pdf.