Selv om det kun er en kort tur hjem, må du la bilen stå - og du har også et ansvar for å melde fra hvis du vet eller mistenker at noen kjører ruspåvirket. #edrusjåfør

Kjøring i ruspåvirket tilstand en medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker på norske veier.

Husk også at promillen kan sitte i dagen derpå - vær sikker på at du er i stand til å kjøre bil før du setter deg bak rattet.

Vi ønsker alle en trygg, trafikksikker og fin førjulstid!