I disse Korona-tider er vi enten pålagt eller anbefalt å holde oss så mye som mulig i hjemmet. Vi har forskning som tilsier at hjemmekarantene kan gi negative helsemessige konsekvenser (Brooks et al., 2020). Det fine med slik kunnskap, er at den gir oss mulighet til å forebygge. Les kommunepsykologens tips til forhåndsregler og skreddersy et opplegg for deg selv!  
 

1) Husk at du gjør et viktig samfunnsoppdrag og er del av et fellesskap!

Det er ikke bra å kjenne på maktesløshet og utenforskap. Men – det trenger du heller ikke:


2) Ha struktur i hverdagen og demp bekymringene!


Ekstra tips til håndtering av bekymringstanker:
Bekymringstanker er ofte urimelige, men det oppdager vi ikke før vi betrakter dem med et kritisk blikk. I grubletiden kan du stille spørsmålstegn ved innholdet i tankene. Her finner du et skjema som heter «Automatisk tanke-uttesting», og som kan hjelpe deg på vei:
https://www.kognitiv.no/utdanning-i-kognitiv-terapi/terapeutiske-hjelpemidler/generelle-skjemaer/

Begrens nyhetstiden:
Oppdater deg av og til, men ikke bad i Korona-nyheter. Vårt fokus dreies veldig lett mot det vi blir eksponert for. Dersom vi får veldig mange «Korona-inntrykk», vil hjernen få en «Korona hang-up». Det kan skape unødvendig mye bekymring.


3) Ivareta deg selv og oppsøk hjelp ved behov!

I situasjonen vi er i nå, kan negative tanker og følelser melde seg oftere. Søk å forstå hvor det kommer fra, og løs det om du kan. Du kan f.eks. bruke grubletid, dersom du oppdager nedstemthet/irritasjon/frykt pga. bekymringer. Eller prøv å få litt alenetid, dersom du merker frustrasjon av å være så tett oppi familiemedlemmer. Fortsett med lystbetonte aktiviteter, selv om rammene for hverdagen har blitt annerledes. Mange nyter også godt av meditasjon og avspenningsteknikker – prøv det, om du vil! Youtube gir tips. Ellers vil jeg nok en gang understreke at rutiner i hverdagen er en viktig del av selvivaretakelsen (punkt 1).
 

Trenger du noen å snakke med? Se oversikt over tjenester hos Rådet for psykisk helse:
https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Se også vår side for nød- og hjelpetelefoner

 

Har du behov for helsehjelp? Ring legevakt (116 117)
Har du behov for akutt helsehjelp? Ring ambulanse (113)
Er du i fare? Ring politi (112)


4) Se også vår side «Tips til foreldre»:

Du finner den her

 

 

Referanser

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, P. S., Greenberg, P. N. & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8