Det er viktig å forholde seg til Folkehelseinstituttets reiseråd ved innen- og utenlandsreiser

Du finner disse oppdatert her

 

For reiser til eller via utland finner du oppdaterte reiseråd her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

 

last ned (6).jpg

regjeringen_twitter_fallback520x254.png