Ved livstruende situasjoner: ring 113.

Ved akutte helseplager, også når det gjelder psykisk helse, ring 116 117 (legevakt). Dette gjelder også ved behov for psykososial krisehjelp.

Du kan bestille time hos fastlege ved behov for somatisk eller psykisk helsehjelp. Ved psykiske plager kan også Psykisk helse- og rustjenesten kontaktes (tlf 400 17 800). Tjenestene er tilgjengelige for alle (uavhengig av alder). For barn/unge har vi også Skolehelsetjenesten og Helsestasjonen for Ungdom.Ellers har vi flere nasjonale hjelpetelefoner:


KIRKENS SOS

Tlf: 22 40 00 40 (døgnåpen)

De har også SMS- tjeneste og chat.


MENTAL HELSE

Tlf: 116 123 (døgnåpen)

De har også chat (www.sidetmedord.no)


MENTAL HELSE UNGDOM

Tlf: 21 456 100 (kl. 09:00 – 15:00)


ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE

Tlf: 116111 (døgnåpen)


KORS PÅ HALSEN (RØDE KORS)

Tlf: 800 333 21 (kl. 14:00 – 22:00)

Samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte.