Varanger KraftNett AS har startet arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja mellom Klokkerelva og Sopnesmyra i Bugøyfjord. Det bygges ny 22 kV linje i samme trasè som den gamle linjen. I den forbindelse benyttes en omkjøringskabel for å opprettholde strømforsyning til kundene. Denne kabelen vil være spenningssatt med 22kV. Det vil bli satt opp synlig merking. Vi ber alle som ferdes i området å utvise aktsomhet, og det er viktig at kabelen ikke berøres eller flyttes på. Spesielt viktig er det at skiløpere og scooterkjørere ikke krysser kabelen, men benytter offentlig scooterløype eller andre steder der det er merket som krysningspunkter. Arbeidet med linja vil foregå til og med uke 22/2019.