Ved store snøfall slik som nå, er fokuset å holde veiene farbare. For å rekke dette vil det være behov for å lage midlertidige deponi på forskjellige plasser. Samtidig er eneste måte å rekke gjennom rodene på, å legge snøen langs veikanten. Dette fører til at snø legges til side langs hele veiens lengde, også foran innkjørsler.

I diskusjoner på sosiale medier presenteres måter å hindre snø i private innkjørsler. For Kirkenes sin del er dette meget utfordrende med den gateutformingen, og de deponimuligheter som finnes, uten betydelig mer midler til brøyting. Det vil medføre mange timer ekstra arbeid på rodene, som igjen krever flere maskiner og økt bemanning. 

Dette betyr i praksis at snøen ofte legges jevnt mot høyre ved brøyting, og at snø vil legges og fordeles foran innkjørsler og resten av veiens/gatens lengde. På den måten blir snøen mest mulig jevnt fordelt, og blir slikt sett en like stor ulempe for alle. Denne ulempen er innenfor nabolovens bestemmelser.

Videre er det viktig at de som rydder sine innkjørsler ikke deponerer denne snøen i veibanen. Dette fører til trafikkfarlige situasjoner. Hus- og gårdseiere bes om å deponere snø på egen eiendom, eller få det kjørt bort til egnet sted. I den forbindelse vises det også til «forskrift om politivedtekt, Sør-Varanger kommune, Finnmark» §6. Spesielt gårdseiere i Kirkenes sentrum bes forholde seg til politivedtektene slik at alle fortau er fremkommelig.

Det finnes flere bedrifter i Sør-Varanger som tilbyr snøbrøyting. Kommunen anbefaler å ta kontakt med det lokale næringslivet ved behov for hjelp.

 

Vennlig hilsen

Tommy Salmi Nilsen

Teknisk drift

Sør-Varanger kommune