Smittestatus i kommunen pr uke 4

  • Totalt ble det foretatt 170 koronatester i kommunen i uke 3, 45 av disse på kommunens teststasjon i sentrum. 125 av 170 passerende på Storskog ble testet, og  9 av disse var positive. 6 var russisk mannskap i transit, mens 3 var fastboende i Kirkenes.

 

Vedtak fra kriseledelsen 26.01.21

Ingen lokale karantenebestemmelser

  • Kommunelegen fastholder at det er ingen smittevernfaglige hensyn som tilsier at vi skal innføre lokal forskrift med egne karantenebestemmelser. Kommunen har bygget tilstrekkelig kapasitet for test og smittesporing. Karantene blir derfor mindre viktig, så lenge de ikke er pålagt ved lov eller forskrift (innreisekarantene, smittekarantene).
     
  • Det etableres ikke egen teststasjon på Neiden tollsted, med bakgrunn i dagens ressurssituasjon og Finnlands beslutning om å stenge for innreise. Det prioriteres å øke testkapasiteten og åpningstider på Kirkenes testsenter i Kaisvingen.

Status på koronavaksinering

  • Alle beboere i sykehjem og omsorgsbolig som ønsker det vil være ferdig vaksinert med 2 doser innen utgangen av uke 4. Arbeidet med å vaksinere innbyggere i gruppen 85 år eller eldre vil nå starte.
     
  • Kommunen var forespeilet et større antall vaksiner i midten av februar, men denne leveransen vil bli mindre og vaksineringen må tilpasses deretter.