Stipendet har en øvre grense på kr 50 000.-

Videregående opplæring omfattes ikke av ordningen.

 

Det er ikke utarbeidet søknadskjema, søknaden sendes som vanlig post.

Bekreftelse på studieplass skal legges ved søknaden.

 

Innvilget stipend medfører bindingstid i Sør-Varanger kommune i ett eller to år etter bestått eksamen og endt utdanning. Stipendet må betales tilbake i sin helhet dersom avbryter utdanning, eller du velger å ikke jobbe i Sør-Varanger kommune etter endt utdanning.

 

Søknaden merkes 22/119 og sendes Sør-Varanger kommune, personalavdelingen, boks 406, 9915 Kirkenes.

 

SØKNADSFRIST: 25.februar 2022