Samtykke til testing

Vi trenger samtykke til testing av barn

For å være forberedt til et eventuelt smitteutbrudd ønsker vi at alle foresatte samtykker til testing av sine barn allerede nå.

Alle foresatte ved skolene i Sør-Varanger vil få tilsendt elektronisk samtykkeskjema for testing av Covid-19 sykdom. Skjemaene distribueres og håndteres i det skoleadministrative systemet, foresatte logger inn med ID-porten. Foresatte kan etter førstegangs innsendelse av skjema logge inn og endre sitt samtykke etter eget ønske.

Ved et eventuelt smitteutbrudd vil skolen oversende kontaktinfo og oppdatert samtykkestatus til kommunens smittesporingsteam.
Dette vil hjelpe smittesporingsteamet til å kunne tilby best mulig tilpasset informasjon til foreldre/foresatte angående deres barn og hvilke regler som gjelder.

 

Samtykkeportalen

 

Om barns rett til å bli hørt

Foreldre, andre som har foreldreansvaret eller barnevernstjenesten skal gi barnet informasjon og mulighet til å si sin mening før spørsmålet om samtykke blir avgjort, fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkt på det samtykket dreier seg om. Det skal gjelde senest fra barnet fyller 7 år. ( jf. første setning). Barn har altså fått en ubetinget rett til å få uttale seg fra syvårsalderen. I tillegg er det en skjønnsmessig formulering om at også yngre barn enn 7 år har rett til å få informasjon og si sin mening fra de er i stand til å danne seg egne synspunkter.

Det skal videre legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med alder og modenhet, og fra fylte 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener(jf. andre og tredje setning).

Kilde: Helsedirektoratet

For barn som er nærkontakt til en som har testet positivt for Covid-19

Denne informasjonen gjelder for deg som har fått beskjed fra smittesporingsteamet om at ditt barn er en nærkontakt

Fra 16. august 2021 kan alle barn og unge under 18 år få unntak fra smittekarantene dersom de gjennomfører påkrevde tester

Det vil si at når en elev eller et barnehagebarn har positiv koronatest, vil nå nærkontakter i klassen, avdelingen og andre definert som nærkontakter testes. De vil ikke lenger settes i 10 dagers karantene.

Hvilke tester kreves for å unngå karantene?

Testing er frivillig, men de som ikke tester seg må i karantene. Testing av elever som blir definert som nærkontakter ønskes fremfor smittekarantene.

  • Foreldre som har barn dette gjelder vil bli kontaktet angående tidspunkt for test 1, man trenger ikke melde seg til dette. Foreldre følger barna til testing
     
  • Etter test 1 må man gjennomføre ytterligere 1-2 tester etter 3 og 5 dager. Dere får beskjed om dette når test 1 gjennomføres.

Testen er en hurtigtest ytterst i nesten, og man får svar på få timer. Vi anmoder om at ingen går på skole/barnehage før svar på denne test foreligger.

Svaret på testen kan leses på helsenorge.no straks prøvesvaret er registrert. Ved positiv prøve kontaktes man på telefon.

 

Hva skjer hvis dere ikke velger å teste barnet?

Hvis du/dere ikke ønsker et slik testregime må barnet være hjemme i smittekarantene i inntil 10 dager og følges opp av kommunens smittesporingsteam telefonisk. Du kan gi beskjed om dette når du tar test 1, hvis det er aktuelt.

Testing for barn og unge ved symptomer eller smittesporing / karantene

Ikke la barn og unge gå på skole/SFO/barnehage/fritidsaktiviteter hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.

Timebestilling kreves ved symptomer

Du må bestille time for å teste deg når du har symptomer. Trykk på knappen

Timebestilling Koronatest

Man får svar på test kommer dagen etter og er den negativ kan du vende tilbake til vanlig aktivitet også med litt restsymptomer, så lenge allmenntilstanden er god.

 

Du finner teststasjonen her, du skal på teststasjonen i Kaisvingen

 

Samtaletips til foreldre når barn er smittet/nærkontakt

Dersom barnet ditt er smittet/nærkontakt, kan du som forelder gi viktig informasjon og støtte. Nedenfor er noen tips!

 

Gjør situasjonen oversiktlig og forutsigbar – gi informasjon:

1. Forklar situasjonen: Hva har skjedd? Hva betyr det å være smittet/nærkontakt?

2. Forklar hva som skjer videre: Testing/karantene? Hva innebærer det (hvem, hva, hvor, når)?
Når får vi svar og hva kan skje da? Gjør gjerne forklaringen visuell, f.eks. via kalender eller tegning.

3. Åpne for spørsmål underveis (og svar ærlig; se linkene for samtaletips under).

4. Unngå skyld og skam – skap handlekraft og mestringsfølelse:

Noen barn vil kunne kjenne på utenforskap pga. testing/karantene, og kanskje kjenne skyld eller skam. Det er spesielt uheldig og bør forebygges. Du kan f.eks. forklare at:

«Grunnen til at vi følger regler (med vasking av hender, avstand osv.), er for å dempe sjansene for at viruset sprer seg. Det hjelper veldig, men vi klarer ikke vinne over viruset hver gang. Vi kan jo ikke se det! Viruset vil klare å feste seg til noen kropper, uansett. Nå har mange hatt Korona og det har gått bra for de fleste. Men: Fordi det kan være farlig for noen, er det viktig at vi som er smittet/nærkontakt følger reglene (for testing, karantene osv.). Slik sørger vi for at viruset ikke kan hoppe til så mange andre kropper. Vi som er smittet/nærkontakt har altså en mega-viktig jobb for å bekjempe viruset, sammen med alle de andre! Vi vet at noen barn ikke skjønner dette helt, og gir stygge kommentarer til hverandre om Koronasmitte. Det er ikke greit. Om noen sier noe stygt eller skremmende til deg, må du si fra til en voksen».

 

Vonde tanker og følelser – oppdag, anerkjenn og støtt:

Barn kan kjenne seg redde, triste, skyldige eller skamfulle som smittet/nærkontakt. Mange voksne er usikre på hvordan de kan samtale med barna om dette. Her finner du samtaletips:

- Snakk med barnet ditt om Koronaviruset (fra svk.no)
https://www.svk.no/snakk-med-barnet-ditt-om-korona-viruset.525258.no.html

- Råd om å snakke med barn og unge om Covid-19 (fra Helsedirektoratet)
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-a-snakke-med-barn-og-unge-om-koronavirus-covid-19

- Hvordan snakke med barn om Koronaviruset (fra Voksne for barn)
https://vfb.no/rad-og-tips/arkiv/hvordan-snakke-med-barn-om-koronaviruset/  

- Du finner også ressurser til samtaler hos helsenorge.no, Folkehelseinstituttet og NRK Supernytt