Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling - ambulerende (bevilling for sluttet selskap)

Generelt

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper.

Beskrivelse

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. Alle gjester eller deltakere må være inviterte og ha meldt seg på i forkant. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må det i stedet søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Kriterier/vilkår

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.

Når behøves det ikke bevilling:

  • Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, f.eks bryllup, fødselsdag eller liknende. Det er da en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet
  • Alkoholservering, som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling når eier eller leier (på fast basis) av allment tilgjengelige lokaler og forsamlingslokaler disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap,
  • Alkoholservering, som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling når den som driver eller er ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk i sluttet selskap.

Pris for tjenesten

Ambulerende bevilling faktureres med 420 kroner (i 2023). 

Samarbeidspartnere

Politiet.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted, senest innen 3 uker før arrangementet skal avholdes. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Søknadskjema kan fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller her.

Vedlegg

Legitimasjon.

Saksbehandling

Det innhentes vanligvis ikke uttalelser i forbindelse med søknad om ambulerende bevilling. Ved større arrangementer kan det innhentes uttalelse fra politi og brannsjef Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke. Søknad må innsendes senest innen 3 uker før arrangementet skal finne sted. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Nærmere opplysninger om skjenkebevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Tlf. 78 97 76 00

Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 13.01.2023 14:52