Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear

Serveringsbevilling

For å kunne drive et serveringssted, må du søke kommunen om serveringsbevilling.

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

Målgruppe

Målgruppen er personer eller virksomheter som ønsker å drive et serveringssted. Med serveringssted menes et sted hvor det serveres mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder:

 • Restauranter
 • Kafeer
 • Konditorier
 • Gatekjøkken
 • Puber
 • Kiosker som selger mat
 • Bensinstasjoner

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Det trenger ikke å være sitteplasser på stedet for å bli regnet som et serveringssted.

Hvem behøver ikke serveringsbevilling:

Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. En skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel behøves det ikke serveringsbevilling for å selge vafler på loppemarked eller basar.

Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling

Kriterier/vilkår

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Pris for tjenesten

Avlegging av etablererprøve koster 400 kroner per forsøk.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Tollmyndighetene
 • Mattilsynet
 • Arbeidstilsynet

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadskjema kan fås ved henvendelse til servicekontoret. For elektronisk søknadsskjema trykk her.

Vedlegg

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

 • leiekontrakt
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.

Besøksadresse er Rådhusets 1. etasje.

Tlf. 78 97 76 00.

Epost.: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 18.02.2021 14:46

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk