I løpet av disse to dagene er det planlagt møte mellom russiske og norske skoleelever, russisk litteratur- og kulturquiz, musikalsk-litterær fremføring av «Kolske nord» og filmvisninger med det russiske Arktis som tema.  I tillegg blir det spørrekonkurranse med tittelen «Hva vi vet om Russland», og en fotoutstilling med tittelen «Mennesket og Nord». Skulle man ønske å teste russiskkunnskapene sine, kan man delta på «Pomorskij Diktant».

Under Russiske dager får nordmennene dessuten mulighet til å stifte bekjentskap med den russiske fastelavnsfeiringen. 14. mars inviteres det til lek og moro, runddans og de russiske pannekakene blini på torget like ved Sør-Varanger bibliotek.

Barn, voksne, russiskstudenter og de som er interessert i russisk kultur, ønskes hjertelig velkommen.

Mer utfyllende informasjon om Russiske dager i Nord-Norge finner man ved å besøke vår hjemmeside https://www.magurussianlanguage.ru/

Brosjyre russiske dager