Møtetidspunkt: Fra kl. 12:00 til kl. 12.20

Møtested: Alle på skype

Tilstede:

 • Rådmann Nina B. Øvergaard (Skype)
 • Kontorsjef Magnus Mæland (Skype) – referent for møtet
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen (Skype)
 • Kommuneoverlege Mona Søndenå (Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund (Skype)
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen (Skype)

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Fortsatt 2 rapportert smittet.
   • Er rapportert 4 på nettsiden til FHI. 2 ekstra er rapportert her, men bor ikke i kommunen.
  • Smittevernbrakken (ved klinikk Kirkenes) fungerer godt.
  • Kriseteamet er involvert i arbeidet rundt hendelsen i Bugøyfjord.
 2. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Ingen endringer.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Ingen endringer.
 4. Informasjon fra personalsjef
  • Ingen endringer.
  • Bemanning på flyplassen
   • Dette avhenger av videre lokale karantenebestemmelser.
   • Avventes til møte i kriseledelsen tirsdag 15.april
 5. Informasjon fra økonomisjef
  • Ikke noe nytt økonomisk.
  • smittevern@svk.no – besvares i påsken, men lavere bemanning. Det er viktig at borgere leser godt på hjemmesiden også.
 6. Informasjon fra ordfører
  • Den russiske generalkonsul i Kirkenes har ringt. Hyggerlig samtale. Internasjonale møter tas opp når situasjonen rundt korona-viruset er håndtert.
 7. Informasjon fra kontorsjef
  • Er påskeferie i mediaverden også.
  • Er i kontakt med kommuneoverlege og smittevernlegen i påsken hvis hendelser skulle forekomme.